Alm. salg og leveringsbetingelser

Følgene betingelser er gældende, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.

Priser.

Tilbud er baseret på de på tilbudsdagen gældende priser på materialer og arbejdsløn, og der tages forbehold for regulering af tilbuddet. alle tilbud og ordre noteres til leveringsdagens priser.

 

Leveringstider.

Opgivne leveringstider søges altid overholdt, dog påtager vi os intet ansvar eller erstatning som følge af force majeure eller andre uforudsigelige leveringforhindringer fra fabrik, leverandør eller lignende.

 

Returnering.

Varer tages kun retur efter forudgående aftale.

Reklamationer.

Eventuelle reklamationer vedrørende fejl og mangler ved leverede varer må ske inden 8 dage fra faktura dato.

Produktansvar.

For skade forvoldt direkte af den af os solgte vare hæfter vi kun såfremt at det kan dokumenteres at skade skyldes fejl begået af os, og maksimalt 6 mdr. fra salgsdato, vi hæfter aldrig for drifstab eller andet indirekte tab.

Betalingsbetingelser.

Betalingsbetingelser fremgår af faktura, endvidere forbeholdes ejendoms retten til det solgte til fuld og endelig betaling har fundet sted, ved for sen betaling påregnes rente og rykkergebyr.

 

Alm. salg og leveringsbetingelser